Handhavande av XV-jakt

Här finns länk till hur du trimmar XV-jakten.

 Transport

Riggning

Hissning av storsegel

Start

Bidevind

Bidevind till slör, runda lovartsmärke

Slör

Slör till bidevind, runda lämärket

Stopp

Paus

Uppställning av jakt på isen.

Bernhard Rost 13 januari 2004

Denna sida uppdaterad: 2012-10-30