Trimma XV-jakten

av Bernhard Rost. Här finns länk till en praktisk guide om hur du hanterar jakten.

Mast

Masten bör vara av byggd så att den kan böjas lätt (ribblimmad med epoxi och ihålig). Storfallet ska vara draget inuti masten. Fallet fäst nertill på ett hackbräde.

Mastfotens kulskål ska kunna justeras i längdled. Långt fram = mer mastvrid på trögis och lättvind. Långt bak = mindre mastvrid på svartis och + 5-6 m/s.

Ju längre bak kulskålen placeras, ju mer ”rake” (mastlutning) kan/bör trimmas genom att lätta på förstaget och ta hem på sidovanten. En tumregel är att bommen ska vara parallell med däckslinjen med seglet hissat.  Ju mer ”rake” desto lägre tryckpunkt = mindre lyft på lovartsmeden = mindre bly när vinden ökar.

Övre fiolen ska vara så lös som man vågar för att få så mycket mastböj (tar bort buken) som möjligt i hårdare vind och lätt isföre. Ta hem vartefter det mojnar alt. isen mjuknar (mer buk). Den undre fiolen ska vara sträckt (ej spänd).

Halshornets infästning ska vara rörligt (skena eller stång) vertikalt ca 2 dm. Se till att mastlikets längd är avpassat så att halshornet befinner sig överst på skenan/stången när hissat. Detta för att kunna skotas ner i hårdvind (automatisk Cunningham som minskar buken).

Förstagets och sidovantens infästning i förkant mast ska/kan bestå av en stor ögleschackel som fästs i ”näsan” på spridarbeslaget. Staget/vanten träs på öglan. Tanken med detta är att masten/vanten/förstaget ska kunna röra sig optimalt under alla förhållanden och bogar och inte motverka varandra.

Riggspänningen varierar naturligtvis mellan olika jakter beroende på utformning/styvhetsgrad på mast och planka samt besättningens vikt. Grundtrimmet är att med bommen så parallell med däckslinjen som det går, med besättning och ev. bly i jakten, ska sidovanten precis lätta på sin spänning. Efter det kan man efter behag med fördel spänna ett par varv till i förstagets vantskruv! Viktigt att använda vantskruvsolja, annars skär vantskruven direkt.

Bommen

bör vara konstruerad så att den förblir så rak som möjligt när fullt hemskotat. Skotpunkterna i bommen flyttas framåt resp. bakåt när man vill ha mindre resp. mer tryck framåt på masten för att den ska vridas mindre eller mer (se även ovan, mastfotens kulskålsplacering).

Man kan välja att ha många block längst bak på bommen för bättre kontroll av akterliket och ha en rakare bom. Det vanligaste är att placera blocken i mitten och då böja bommen vertikalt och då åstadkomma lättning i toppen av akterliket i medel-/hård vind. Blocken i bommen ska arrangeras så att de inte ”går ihop” med blocken i däck innan fullt hemskotat. Blocken i bommen ska fästas på ett så enkelt sätt att det går snabbt och lätt att med stela fingrar ta bort och sätta dit när bommen ska bort och tillbaka vid segelskifte. Glöm heller inte att använda en extra tamp runt bommen i skothornet för att spara likrännan.

Segel

Två storsegel bör användas för att ta sig fram i alla förhållanden, ett lättvinds- och ett hårdvindssegel. Olika mastkurvor används och Tore Lewander på North Sails är bra på att mäta och sy. De två medeller som rekommenderas är North U2 för lättvind/trögis och North BR1 för hårdvind/svartis.

Medar

Två uppsättningar medar måste till. Ett par stål för hård is och ett par för slaskföre. Allmänt ges att minsta grad (skada) på eggen minskar farten. Ha alltid ett diamantbryne eller motsvarande i fickan. Parallellitet är en självklarhet. Vilken kurva du ska ha tvistar alla om.

Aktermedens axelgenomföring i skrovet ska smörjas för att fjädringen ska gå lätt. Gör den inte det hoppar jakten lätt till med snurr som följd. Hårt spända styrvajrar är viktigare ju fortare det går liksom avsaknad av glapp i ratten. Släpp på spänningen i styrvajrarna efter segling och vid transport.

Tvärplankan

bör vara utformad så att jakten får en så låg tyngdpunkt som möjligt. Styvheten beror på hur tung besättningen är, men generellt ger en mjuk planka bättre följsamhet i lätta och byiga vindar medan en styvare planka är mer svårseglad men ger fördel i hård vind då man kan lasta i betydligt mer barlast utan haveri =snabbare.

Lättvindstrim (0-5 m/s) och trögföre (2–7m/s)

Hårdvindstrim (+ 6m/s) och svartis (+3 m/s)

Mastens kulskål långt fram  Mastens kulskål långt bak
Övre fiolen tight   Övre fiolen lös
Riggspänning light    Rigggspänning hårt som det går
Skotpunkterna på bommen akteröver   Skotpunkter på bommen föröver
Lättvindssegel (bukigare) North U2   Hårdvindssegel (planare) North BR1
Under 3 m/s utan gast     Barlast (bly)

Bernhard Rost 28 oktober 2012

Denna sida uppdaterad: 2012-10-30